>

Ricom Zdeněk Richtr - vše pro Vaše IT

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Služby a produkty

Audity IS kontrola legálnosti SW:
Výstupem z konkrétní nezávislé analýzy IS jsou přesné a systematické data pro řízení a rozhodovací procesy v oblasti využívání informačních technologií ve společnosti. Předpokladem úspěšného a přesného auditu IS je aktivní spolupráce s vedením firmy, IT složkami podniku i zodpovědnými pracovníky jednotlivých útvarů podniku.

Předmět auditu:
- Analýza současného stavu:

- Sítě, zatížení, servery
- Hardware, periférie
- Licenční software
- Aplikační software
- Problémy, požadavky
- Úroveň využívání
- Archivace dat
- Bezpečnost dat

- Návrhy realizace

- Optimalizace sítě (sítí)
- Varianty dalšího rozvoje a způsoby pořizování hardware a síťových prvků
- Politika licenčního software
- Řešení centrální správy sítě
- Komunikace - interní, externí (Internet, sdílení)
- Bezpečnostní politika, archivační systém
- Zabezpečení aktivních prvků sítě


Přínosy auditu:
- Minimalizace výdajů do IT a jejich koncepční návrhy obnovy
- Možné plánování investic i provozních nákladů
- Podpora investic, které jsou nutné pro rozvoj podniku a jeho konkurenceschopnost
- Efektivní využití nákladů na IT
- Možnost financování pořízení výpočetní techniky (plánování splátek leasingu apod.)

Softwarová kontrola slouží ke zpětnému dohledu instalovaného SW, jeho správného ošetření z hlediska licenčních smluv a jeho využitelnosti. Kontrolou získáte záruku právní nenapadnutelnosti v případě SW kontroly pověřeného orgánu. Softwarová kontrola v praxi znamená, že na veškerých instalovaných severech a klientských stanicích je přípravnou a skenovací fází diagnostického nástroje zjištěna přítomnost SW dle spouštěcích souborů a příslušných knihoven. Následně je provedena passportizace každého PC a serveru a případné narovnání licencí. Výsledkem auditu je výstupní formulář se stanovením legálnosti instalovaného SW. Softwarovou kontrolu můžeme provádět před převzetím správy sítě a posléze náhodně v průběhu roku. Pro přehlednost vývoje vedeme zákazníkovi evidence stavu IT. Takto získané informace jsou vždy tajné a naše firma s nimi nemůže nakládat jinak, než jak určuje uzavřená smlouva viz - ochrana dat. Služba je poskytována spolu s poradenskou činností pro nejefektivnější nákup a následné udržování spolehlivosti nabytého SW.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky